Du är här:
Dela

Årsrapport

Resultaten från undersökningarna i Göta älv och dess biflöden sammanställs i en årlig rapport "Blå boken" som delas ut vid årsmötet i april.

Rapporterna kan laddas ner från hemsidan under Rapporter men även beställas från kansliet. Filerna kallas Vattendragskontroll och är för varje år uppdelat i tre delar; Göta älv och Norra tillflöden, Mälndalsån samt Säveån.

Förbundet tar också årligen sedan 1999 fram en populärversion vid namn Vattenmagazinet som tar upp några aktuella teman och ger någon av medlemmarna i förbundet möjlighet att presentera de vattenvårdande åtgärder som  genomförts det gångna året.


Senast uppdaterad:2018-11-29

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org