Du är här:
Dela

Resultat för respektive delavrinningsområde

Denna sida är under konstruktion då vi arbetar med att framställa diagram etc.
Sidan kommer i framtiden att uppdateras löpande med resultat

 

Här bredvid kan ni hitta ett urval av resultat för respektive delavrinningsområde: Göta älv, Lärjeån, Övriga mindre tillflöden, Säveån och Mölndalsån.

Senast uppdaterad:2018-11-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org