Du är här:
Dela

Båtelfiske i Göta älv

Ganska lite är känt om fiskbestånden och dess status i Sveriges största vattendrag Göta älv. För att öka kunskapen om älvens fiskbestånd och hur de eventuellt är påverkade av verksamheterna längs älven avser Göta älvs vattenvårdsförbund att genomföra en undersökning av älvens fiskbestånd sommaren 2014 med metoden båtelfiske.

Elfisket kommer att genomföras från en båt med ett elverk ombord och två armar i fören med elkablar som hänger ner i vattnet. När strömmen sätts på får fisken som befinner sig mellan kablarna kramp och blir bedövade i uppemot en halv minut. När den flyter upp till ytan håvas den in för atrbestämning och mätning och kan sedan släppas ut igen.

Elfisket utförs under slutet av juni 2014 på 4-6 lokaler längs Göta älv beroende på hur mycket man hinner med på två dagar.

Vid elfisket kommer man även att samla in fiskar för analys av miljögifter.

Senast uppdaterad:2014-04-29

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org