Du är här:
Dela

Resultat

Denna sida är under konstruktion.
Sidan kommer i framtiden att uppdateras löpande med resultat

Många års miljöövervakning har gjort att man fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata för Göta älvs avrinningsområde. Ett urval av dessa värden illustreras i diagrammen under länkar för respektive delavrinningsområde. Sidan uppdateras löpande.

Är ni intresserade av ytterligare data så kontakta vattenvårdsförbundets kansli.

Under rubriken "Begreppsförklaringar" beskrivs de olika parametrar som vattenvårdsförbundet provtar och analyserar.


Senast uppdaterad:2021-06-22

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org