Du är här:
Dela

Fakta om Göta älv

Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på 565 m³/s och dess avrinningsområde utgör en tiondel av Sveriges yta, och är därmed det största i landet.

Tillrinningen av vatten till Göta älv börjar i en liten fjällbäck i Härjedalen för att sedan ta vägen via Norge och Klarälven innan vattnet når fram till Vänern. Från Vänerns utlopp vid Vänersborg, ner till älvens utlopp i havet vid Göteborg kallas älven Göta älv. Göta älv stäcker sig från Vänern till havet genom en 93 km lång dalgång, och vid Kungälv delar sig älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den södra delen Göteborgsgrenen.

Älven har ett värde som vattentäkt för dricksvatten till cirka 700 000 människor men även för kylning hos industrier, kraftproduktion, farled och fritidsaktiviteter som båtliv och fiske.

Fakta om Göta älv Pdf, 16.8 MB.
– en publikation av Göta älvs vattenvårdsförbund

Skriften till höger är framtagen för att sprida kunskap om älven och dess avrinningsområde till allmänheten och intressenter på grund av dess stora värde, inte minst som vattentäkt.
Den första sammanställningen togs fram 1990 på initiativ av miljöförvaltningen i Göteborg. Detta är nu den fjärde upplagan av Fakta om Göta älv.Senast uppdaterad:2018-11-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org