Du är här:
Dela

Göta älvs avrinningsområde

Genom länken till en kart-webb nedan går det att följa Göta älvs avrinningsområde genom de provpunkter och mätstationer som förbundet använder sig av.
På kart-webben: Välj först Topowebb nedtonad under Bakgrundskartor i vänsterspalten för att det ska synas bättre. Sedan går det att välja vilka provpunkter som ska visas genom att klicka på Samordnad recipientkontroll och välja Göta älvs vattenvårdsförbund.

Göteborgsregionens GIS-webb med provpunkter inom samordnad recipientkontroll för GÄVF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här är en bild som visar hur det ser ut med samtliga provpunkter valda, och därmed hur avrinningsområdet sprider sig geografiskt. Det går även att se koordinater och namn på provpunkten genom att klicka på den på kart-sidan.

Läs mer om provtagningar och mätstationer under fliken Vad gör vi?.

 

Senast uppdaterad:2019-01-08

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org