Du är här:
Dela

Publikationer 1995-2023(publiceringsår)

Förbundets rapport över Vattendragskontroll "Blå boken" har getts ut årligen under åren 1958-2019.
Nu finns data istället att hämta direkt här från förbundets hemsida:
Hämta analysresultat/data i Excel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Se analysresultat som diagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flertalet av publikationerna fr o m 1997 finns att hämta som pdf-fil här på hemsidan under "Rapporter", äldre publikationer kan beställas på förbundets kansli.

2022

 • Rapport Kiselalger Göta älv 2022-En undersökning av 9 vattendragslokaler

2021

 • Rapport Limnologisk undersökning Rådasjön och Landvettersjön 2021_vattenkemi och biologi
 • Rapport Limnologisk undersökning Rådasjön och Landvettersjön 2021_metaller och miljögifter i fisk och sediment

2020

 • Rapport Kiselalger Göta älv 2020-En undersökning av 8 vattendragslokaler
 • Råvattenkampanj 2019 bilagor

2019

 • Rapport Miljögifter i sediment och biota 2016-2018
 • Rapport Limnologisk undersökning Anten och Mjörn 2018
 •  

2018

 • Rapport Kiselalger Göta älv 2018
 • Rapport Bottenfauna i Göta älv, Nordre älv och Mölndalsån 2017/2018

2017

 • Rapport råvattenkampanj 2017

 2016

 • Fakta om Göta älv 2015
 • Limnologisk undersökning Östra Nedsjön 2015.
 • Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2016 - En undersökning av 8 vattendragslokaler
 • Ökad biologisk mångfald och renare vatten med livskraftiga stormusselbestånd i Göta älvs vattenbestånd
 • Hoppande sediment 2014-2015
 • Miljögifter i sediment och biota 2006 & 2011 Bohuskusten och Göta älv

 2015

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden 2014-2015.
 • Miljögifter i sediment och biota 2006 & 2011 Bohuskusten och Göta älv

 2014

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden 2013-2014.
 • Elfiske i Göta älv 2014
 • Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2014

 2013

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2012-2013.
 • Kvicksilver i fisk från Mjörn 2013
 • Limnologisk undersökning av Rådasjön och Landvettersjön (Gröen) 2011 inkl undersökninga av kvicksilver i gädda 2013

 2012

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2011-2012.

 2011

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2010-2011.
 • Limnologisk undersökning av Rådasjön och Landvettersjön (Gröen) 2011
 • Organiska tennföreningar i Mölndalsån 2011

 2010

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2009-2010.
 • Kiselalger i vattendrag i Västra Götalands län 2010.
  (Medins Biologi AB)

 2009

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2008-2009.
 • Limnoligiska undersökningar i Anten och mjörn 2007-2008. (Medins Biologi AB)

 2008

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2007-2008.

 2007

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2006-2007.
 • Bottenfauna i Säveån 2007. (Medins Biologi AB)

 2006

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2005-2006.
 • Riskinventering Göta älv – aktuellt läge, Översiktlig inventering av risker och riskanalyser. (Joanna Friberg för Göta älvs vattenvårdsförbund)
 • Fakta om Göta älv – En beskrivning av Göta älv och dess biflöden 2005.

 2005

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2004-2005.

 2004

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2003-2004.
 • Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003.
 • Ålandaström 2003 – Elfisken, Temperatur- och pH-mätningar. (Lars Thorsson, Hushållningssällskapet Väst)

 2003

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2002-2003.
 • Miljögifter i och kring Göta älv – sammanställning av undersökningar av vatten, sediment, biota och utsläpp. (Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs Hamn och Göta älvs vattenvårdsförbund)
 • Bottenfauna i Göta älv 2003. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB).
 • Ålanda Ström 2002 – En fiskeribiologisk och vattenkemisk undersökning. (Hushållningssällskapet - ALcontrol)
 • Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2002. (Mats Medin, Medins Sjö - och Åbiologi AB)

 2002

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2001-2002.
 • Limnologisk undersökning av Rådasjön 2001. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Älvnära Natur – Värdefulla naturområden utmed Göta och Nordre älv. (Peter Sennblad)
 • Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2001. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Metaller och miljögifter i Aspen 2002. (Dan Hellman och Lennart Olsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län)

 2001

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  2000-2001.
 • Mjörn 2000 – en limnologisk studie + komplettering. (Stefan Bydén m fl, Melica)
 • Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2000. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Bottenfauna i Göta älv 2000. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Fina och fula fiskar i Göta älv.

 2000

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  1999-2000.

 1999

 • Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med biflöden
  1998-1999.
 • Fiskfaunan i Göta älv – ammanställning över fiskarterna i Götaälv och dess biflöden 1999. (Sportfiskarna Göteborg och Bohusläns distrikt)
 • Undersökning av profundalfaunan i Anten, hösten 1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Metaller i Göta älvs avrinningsområde, hösten 1999. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Bakterier i Mölndalsån 1999. (Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg)
 • Badvattenundersökningar vid Tångudden 1999. (Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg)

 1998

 • Bakterier i Mölndalsån 1997-1998 (Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg).

 1997

 • Metaller i Göta älvs avrinningsområde 1995-1997. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Bakterier i Göta älv. (Mats Engdahl och Henrik Ryberg, Va-verket i Göteborg)
 • Undersökning av Bottenfauna i Göta- och Nordre älv 1997. (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
 • Anten, en sjö hotad av eutrofiering? (Hans Nyman, Svensk Ekologisk Konsultation HB)
 • Sedimentundersökningar i Göta älv 1995 – Göta älvs kontrollprogram, samt förändringar efter 1990. (Ingemar Cato, SGU)

 1996

 • Fakta om Göta älv 1996. (I samarbete med Göteborgs Universitet)
 • Badvattenundersökningar 1996. (Mats Engdahl,Va-verket i Göteborg)

 1995

 • Göta älv – vårt dagliga vatten. (Sammanfattning av Göta älvs vattenvårdsförbunds undersökningar 1992-1994)


Senast uppdaterad:2023-01-18
Fina och fula fiskar i Göta älv
Kan beställas från kansliet
Fakta om Göta älv
Kan beställas från kansliet

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org