Du är här:
Dela

Kansli

Göta älvs vattenvårdsförbund har ett kansli
där Monica Dahlberg och Eddie Nyberg arbetar.

Kansliet finns på Göteborgsregionen (GR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Göteborg.

Vad gör kansliet?

  • samordnar miljöfrågor för Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern
  • informerar om miljöfrågor
  • samordnar verksamheten och upphandlar undersökningar
  • sammanställer förbundets mätdata
  • arrangerar det årliga förbundsmötet
  • är sekreterare i förbundet
  • har kontakt med angränsande vattenvårdsförbund


Monica Dahlberg
Tfn: 031-335 54 79

Eddie Nyberg
Tfn: 031-335 51 42

Senast uppdaterad:2023-10-23

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
GÖTEBORG

Telefon
031-335 54 00

E-post:
info@gotaalvvvf.org


Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org