Du är här:
Dela

Styrelse 2021-2022

Ordinarie Styrelseledamöter:

 1. Ida Fossenstrand (M), ordf, Göteborgs Stad
 2. Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
 3. Rolf Gustafsson (S), Ale kommun
 4. Thorsten Larsson (M), Alingsås kommun
 5. Gunnar Johansson, Essity AB, Edet Bruk
 6. Maria Tornvall, GKN Aerospace Sweden AB
 7. Claes Theliander (V), Göteborgs Stad
 8. Ove Wiktorsson (C), Kungälvs kommun
 9. Hans Lundin (MP), Mölndals stad
 10. Ragnar Davidsson, Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
 11. Viktoria Edvardsson, Renova AB
 12. Angelica Lindström, SKF Sverige AB

Suppleanter:

 1. Josefin Lundberg Abrahamsson (-), Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 2. Mikael Sundström (S), Trollhättans stad
 3. Rosmarie Lemoine, Nouryon PPC AB
 4.  
 5. Vakant, Företagsrepresentant

Senast uppdaterad:2022-01-12

Sammanträdestider 2021

Årsmöte:

21 april

Styrelsemöten:

10 mars kl. 13:30

21 april (konstituerande)

22 september kl. 13:30

8 december kl. 09:00

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org