Du är här:
Dela

Styrelse 2022-2023

Ordinarie Styrelseledamöter:

Ida Fossenstrand (M), ordf, Göteborgs Stad
Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
Rolf Gustafsson (S), Ale kommun
Thorsten Larsson (M), Alingsås kommun
Gunnar Johansson, Essity AB, Edet Bruk
Kaj Andersson (V), Göteborgs Stad
Ove Wiktorsson (C), Kungälvs kommun
Hans Lundin (MP), Mölndals stad
Ragnar Davidsson, Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Viktoria Edvardsson, Renova AB
Cecilia Lack, SKF Sverige AB
Malin Pålsson, GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter:

Mikael Sundström (S), Trollhättans stad
Josefin Lundberg Abrahamsson, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Rosmarie Lemoine, Nouryon PPC AB
Vakant, Företagsrepresentant


Senast uppdaterad:2023-01-11

Sammanträdestider 2023

Årsmöte:

19 april

Styrelsemöten:

16 mars kl. 13:30

19 april (konstituerande)

27 september kl. 13:30

29 november kl. 13:30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org