Du är här:
Dela

Styrelse 2024-2025

Ordförande:
Jesper Eneroth (S), Kungälvs kommun

Vice ordförande:
Sarah Ullmark (M), Göteborgs Stad

Ordinarie Styrelseledamöter:
Björn Albinsson (KD), Alingsås kommun
Jenny Lundberg, Essity AB, Edet Bruk
Malin Pålsson, GKN Aerospace Sweden AB
Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
Sarah Ullmark (M), Göteborgs Stad
Thomas Larsson (MP), Göteborgs Stad
Jesper Eneroth (S), Kungälvs kommun
Per Malm (M), Mölndals stad
Malin Tell, Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Viktoria Edvardsson, Renova AB
Cecilia Lack, SKF Sverige AB
Vakant (inväntar nominering), Lerums kommun

Suppleanter:

Jörgen Andersson (C), Lilla Edets kommun
Josefin Lundberg Abrahamsson, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Helena Winsell, Göteborgs Energi AB
Vakant, Företagsrepresentant


Senast uppdaterad:2024-04-19

Sammanträdestider 2024

Årsmöte:

18 april

Styrelsemöten:

14 mars kl. 13:30

18 april (konstituerande)

26 september kl. 13:30

28 november kl. 13:30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org