Du är här:
Dela

Årsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls vanligtvis varje år i april månad.
2021 hålls mötet digitalt via Teams den 21 april kl 09:00.

Kallelse till förbundsmötet är redan utskickad till medlemmar, styrelse och arbetsgrupper.
Amnälningsformulär samt handlingar till årsmötet återfinns under Årsmöte 2021.


Senast uppdaterad:2021-03-10

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org