Du är här:
Dela

Organisation

Göta älvs vattenvårdsförbund (Water Quality Association of the Göta älv) är en ideell organisation som utgörs av 13 kommuner, 27 företag och 9 övriga medlemmar. Av de senare är 5 fiskevårdsområden. Samtliga medlemmar är intressenter som påverkar och/eller påverkas av Göta älv och dess biflöden.

Förbundet leds av en styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Kommunerna och företagen tillsätter vardera hälften av platserna. Utöver styrelsen finns två arbetsgrupper inom förbundet - en Program- och utvärderingsgrupp (PoU) och ett arbetsutskott (AU).

Arbetet sker i nära samråd med miljöövervakande organ såsom Länsstyrelsens vattenvårdsenhet, Vattenmyndigheten och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Primärt sker arbetet genom att samordna och genomföra nödvändig vattendragskontroll inom området.

Under vattenvårdsförbundet finns även nätverken för de de tre vattenråden Göta älv, Mölndalsån och Säveån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För administration och projektledning köper förbundet tjänster från Göteborgsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Senast uppdaterad:2021-06-22

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org