Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

Arbetsutskott:

 • Jesper Eneroth, ordf. GÄVVF, Götebprgs Stad
 • Sarah Ullmark, v. ordf. GÄVVF, Göteborgs Stad
 • Josefin Lundberg Abrahamsson,
  Kretslopp och vatten, Göteborg
 • Cecilia Lack, SKF Svergige AB
 • Mikaela Engström, ordf. Säveåns vattenråd
 • Bengt Johansson, ordf. Mölndalsåns vatteråd
 • Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 • Eddie Nyberg, Göteborgsregionen (GR)

Program- och utvärderingsgrupp:

 • Jesper Eneroth, ordf. GÄVVF, Göteborgs Stad
 • Vakant, Företagsrepresentant
 • Christopher Perman, Miljö/Hälsa Vänersborg
 • Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborg
 • Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen, Göteborg
 • Ann Rane, Vattenstrateg, Mölndals stad
 • Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 • Eddie Nyberg, Göteborgsregionen (GR)

Revisorer:

 • Sven R Andersson (M), Göteborgs stad
 • Rolf Kühl, Nouryon PPC AB

Revisorsersättare:

 • Eva Kristensen (S), Partille kommun
 • Vakant, Företagsrepresentant

Valberedning:

 • Camilla Widman (S), Göteborgs stad (Sammankallande)
 • Anders Sundberg (M), Göteborgs stad
 • Vakant, Företagsrepresentant

 

Senast uppdaterad:2024-04-19

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org