Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

Arbetsutskott:

 1. Ida Fossenstrand, ordf, Göteborgs Stad
 2. Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
 3. Josefin Lundberg Abrahamsson,
  Kretslopp och vatten, Göteborg
 4. Stig Samuelsson, ordf. Mölndalsåns vatteråd
 5. Robert Blomberg, ordf. Säveåns vattenråd
 6. Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 7. Anton Hall, Göteborgsregionen (GR)

Program- och utvärderingsgrupp:

 1. Ida Fossenstrand, ordf, Göteborgs stad
 2. Kristina Bernstén, v. ordf, Göteborgs Hamn AB
 3. Jeanette Wadman, Miljökontoret Trollhättans stad
 4. Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborg
 5. Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen, Göteborg
 6. Gunnar Johansson, Essity AB, Edet Bruk
 7. Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland
 8. Monica Dahlberg, sekr, Göteborgsregionen (GR)
 9. Anton Hall, Göteborgsregionen (GR)

 

Senast uppdaterad:2021-06-22

Bokade mötestider 2021

   
Arbetsutskott
1 mars kl. 13:00
31 mars kl. 13:00
8 september kl. 13:00
24 november kl. 13:00

PoU-gruppen
8 februari kl. 13:30
26 maj mars kl. 09:00
5 oktober kl. 13:00

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org