Du är här:
Dela

Begreppsförklaringar

Redovisade analysvärden från en provtagningspunkt ger vid
jämförelse med motsvarande värden från andra tillfällen, eller
från andra provtagningspunkter, en uppfattning om tillståndet i
den studerade punkten.

Men vad betyder egentligen analyserna och varför gör man dem?
Det är frågor som ofta ställs. Av den anledningen lämnas här
en kortfattad begreppsförklaring, som kan vara till hjälp när
rapporterna läses.
   

Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org