Du är här:
Dela

Glödgningsrest

Glödningsrest är det som återstår av torrt, avvattnat sediment då det glödgats i hög temperatur. Glödningsförlusten motsvarar mängden organiskt material. (Se torrsubstans).
Senast uppdaterad:2011-03-04

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org