Du är här:
Dela

Nitrat

Nitrat, NO3, är den oorganiska kväveform som förutom ammonium och urea (urinämne) används av primärproducenterna som kvävekälla. En hög nitratkoncentration kan orsaka en kraftig algtillväxt och kan vara en indikation på utsläpp av avloppsvatten.
Koncentrationen av nitrat brukar anges som nitrat-kväve, d.v.s. massan eller mängden av det ingående kvävet i nitrat per liter prov.

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org