Du är här:
Dela

Torrsubstans

Ett sediments torrsubstans är det som återstår då allt vatten avlägsnats genom torkning.

Glödningsförlust (AFDW)=Torrsubstans (DW)-Glödgningsrest (AW)

Senast uppdaterad:2011-03-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org