Du är här:
Dela

Ekvivalent

En ekvivalent är en måttenhet för substansmängd som motsvarar en mol laddning. 1 mol NaCl (koksalt) = 1 ekvivalent NaCl, då både natriumjonen (Na+) och kloridjonen (Cl-) har en laddning vardera. 1 mol CaSO4 (gips) = 2 ekvivalenter CaSO4, då både kalciumjonen (Ca2) och sulfatjonen (SO42-) har två laddningar vardera. När koncentrationen av ett ämne uttryckts på ekvivalentbasis, kallas det för normalitet.

Senast uppdaterad:2016-03-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org