Du är här:
Dela

Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012

Sammanfattning

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har ingått avtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län att biotopkartera 18 vattendrag enligt miljöövervakningens undersökningstyp Biotopkartering – vattendrag 2010-05-31. Sammanlagt har cirka 12 mil vattendrag och dess närmiljöer undersökts under hösten 2011 och sommaren 2012. De ingående vattendragen är Ekån, Skrålabäcken, Rolfsån, Sörån, Fälån, Braserödsbäcken, Brodalsbäcken, Rämneå, Svartåbäcken, Stinnerödsån, Västerlandaån, Jörlandaån, Anråse å, Porsån, Labolbäcken, Kvarnsjöbäcken, Restebäcken och Kärraån. Syftet med undersökningen har varit att beskriva vattendragens biotoper och lämna förslag på förbättringsåtgärder i vattendragen. Sammanställningarna för de 18 vattendragen delades upp i tre rapporter, en per avrinningsområde. Den här rapporten är en sammanställning av all data inom avrinningsområde 108 som samlats in under biotopkarteringarna av de ingående vattendragen. Den inledande resultatsammanfattningen samt den inledande texten i inledningen gäller samtliga 18 vattendrag som biotopkarterades hösten 2011 och sommaren 2012.

Rapport: Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:2013-02-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org