Du är här:
Dela

Det nya kontrollprogrammet för
2017-2019 har utökats med analys
av metaller

Kontrollprogrammet utökas med metallanalyser i sju mynningspunkter.

Metallerna analyseras varannan månad och är: koppar, zink, bly, kadmium, krom, nickel, arsenik, vanadin och kobolt.

Göta älvs vattenvårdsförbund bekostar provtagningen vid sex punkter (ST2, SL1, SK, S32, S14 och MP10) och Kretslopp och Vatten i Göteborg som sköter provtagningen i Lärjeån bekostar provtagning i punkt L9.

Senast uppdaterad:2016-12-16

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org