Du är här:
Dela

Hämta förbundets mätdata direkt från hemsidan

Nu är det möjligt att ladda analysresultaten från förbundets provtagningar som Excelfil direkt från hemsidan och även se dem i form av diagram

Göta älvs vattenvårdsförbund har sedan en tid arbetat för en koppling mellan mätdatabas och hemida för att möjliggöra direkt nedladdning av data samt visualisering av mätdata i form av diagram. Databasen innehåller mätdata fr o m 1980.

Nu är detta möjligt via dessa länkar:

Senast uppdaterad:2022-12-20

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org