Du är här:
Dela

Kiselalger i Mellbyån & Lärjeån 2012

Under hösten 2012 undersöker vattenvårdsförbundet kiselalger i Mellbyån och Lärjeån. Detta ingår som en del i en större undersökning av kiselalger i Västra Götaland som Länsstyrelsen ansvarar för. Undersökningen syftar till att dels öka kunskapen om vattendragens miljötillstånd och skall dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Motsvarande undersökning gjordes även 2010. Resultaten redovisas våren 2013.
Senast uppdaterad:2012-08-17

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org