Du är här:
Dela

Limnologisk undersökning i Östra Nedsjön

Under 2015 utför Göta älvs vattevårdsförbund en limnologisk undersökning i Östra Nedsjön som ligger i Mölndalsåns vattensystem

Senast uppdaterad:2015-06-25

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org