Du är här:
Dela

Limnologisk undersökning i

Rådasjön & Landvettersjön 2011

Under 2011 kommer Göta älvs vattenvårdsförbund att genomföra limnologiska undersökningar av Rådasjön och Landvettersjön i Mölndalsåns vattensystem. Rapport Pdf, öppnas i nytt fönster.
Syftet med undersökningarna är att beskriva sjöarnas miljötillstånd och eventuell miljöpåverkan samt skapa referensmaterial för framtida undersökningar. Resultaten för Rådasjön ska även relateras till motsvarande undersökningar 1991 och 2001. Landvettersjön är inte undersökt sedan 1970-talet.
Senast uppdaterad:2012-05-02

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org