Du är här:
Dela

Mikrobiologisk undersökning i Rådasjön 2011

Parasiterna Giardia och Cryptosporidium är svåra att reducera helt med aktuell dricksvattenberedning, och har låg infektionsdos. Då de är svåra att påvisa genom provtagning görs under 2011 en utökad provtagning av nedanstående mikroorganismer.
Provpunkter 
I sjön nära råvattenintagen för Göteborg och Mölndal samt nära utloppen för två bäckar med påverkan från hästbete och enskilda avlopp.

Parametrar som mäts

 • Parasiter Giardia & Cryptosporidium
 • Koliforma bakterier
 • E. Coli
 • Enterokocker
 • Chlostridier
 • EHEC
 • VTEC
 • Kolifager
 • Ammoniumkväve
 • Nitratkväve
 • Nitratkväve+Nitritkväve
 • Totalkväve
 • Fostfatfosfor
 • Totalfosfor
Senast uppdaterad:2011-03-04

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org