Du är här:
Dela

Miljögifter i sediment och biota
utmed Bohuskusten och i Göta älv
2006 & 2011

Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF) låter inom sitt kontrollprogram regelbundet genomföra miljögiftsundersökningar utmed Bohuskusten. Man uför i samband med detta även undersökningar av miljögifter i sediment vid två punkter i Göta älv. De senaste undersökningarna utfördes 2006 och 2011.

Senast uppdaterad:2016-03-17

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org