Du är här:
Dela

Ny mätstation vid Garn

Under 2011 kommer vattenvårdsförbundets datoriserade mätstation vid Garn att bytas ut mot en helt ny station. Den "gamla" mätstationen vid Garn flyttas till Älvabo där den ersätter en äldre station.
Senast uppdaterad:2011-01-31

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org