Du är här:
Dela

Ny ordförande!

Göta älvs vattenvårdsförbund hälsar välkommen till Ida Fossenstrand som valdes in som ny ordförande i somras.

Hej,

Jag heter Ida Fossenstrand och är politiker för moderaterna i Göteborgs stad sedan 2014 där jag engagerar mig i främst stadsutvecklings- och miljöfrågor. Jag är i dag engagerad i stadsdelsnämnden för Örgryte-Härlanda, Renova och Park- och Naturförvaltningen.

För vattenvårdsförbundets räkning ser jag verkligen fram emot att bidra i arbetet med att stärka upp medlemsnyttan, att förbundets information ska kunna nås enklare av alla medlemmar på ett resurseffektivt sätt och på hela omställningen till öppna data. Mycket pågår nationellt och att vi i förbundet hittar ett sätt att tillgodogöra oss detta är en utmaning men också en stor möjlighet. Att förbundet har både kompetent och duktig personal liksom fantastiska medlemmar bäddar för ett gott resultat och jag ser verkligen fram emot denna resa och arbetet tillsammans med er alla!

Ida Fossenstrand, ny ordförande

Ida Fossenstrand, ny ordförande

Senast uppdaterad:2020-10-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org