Du är här:
Dela

Presentationer från årsmötet 25 april 2022

Nu finns presentationerna från föredragen vid årsmötet publicerade

Senast uppdaterad:2022-04-28

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org