Du är här:
Dela

Rapport "Bottenfauna i Göta älv, Nordre älv, Mölndalsån och Kålleredsbäcken 2022"

Nu finns resultaten från Bottenfaunaundersökningen 2022 presenterade i en rapport

Senast uppdaterad:2023-03-28

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org