Du är här:
Dela

Rapport från båtelfiske i Göta älv sommaren 2014

Den här rapporten redovisar resultaten från ett båtelfiske som utfördes i Göta älv den 27-28 juni och i Säveån den 26 juni 2014 Undersökningen i Göta älv beställdes och finansierades av Göta älvs vattenvårdsförbund och den i Säveån av Enviroplanning AB

Syftet med undersökningarna i Göta älv och Säveån var att erhålla ett fördjupat underlag för nulägesbedömning av fisksamhällena samt att se om metoden båtelfiske kan vara lämplig för en kommande monitoring av vattendragen.

Målsättningen var att dokumentera vilka fiskarter som förekommer inom de undersökta områdena och storleksfördelningen hos dessa.

Senast uppdaterad:2014-12-12

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org