Du är här:
Dela

Rapport från undersökning av kiselalger i Mellbyån & Lärjeån 2010

Under hösten 2010 undersöktes kiselalger i fem lokaler inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern. Nu finns resultaten publicerade på hemsidan Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster..
Av dessa fem lokaler finansierar vattenvårdsförbundet undersökningen i två (Mellbyån samt Lärjeån) medan Länsstyrelsen finansierar de övriga (Stallbackaån, Slumpån samt Iglabäcken). I rapporten finns även resultat från ytterligare 20 lokaler i Västra Götalands län.
Senast uppdaterad:2011-06-30

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org