Du är här:
Dela

Rapport "Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2022 - En undersökning av 9 vattendragslokaler"

Nu finns resultaten från kiselalgsundersökningen 2022 presenterade i en rapport

Senast uppdaterad:2023-01-12

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org