Du är här:
Dela

Rapport "Limnologisk undersökning i sjöarna Anten och Mjörn 2018"

Här presenteras resultaten från den limnologiska undersökning som utförts i sjöarna Anten och Mjörn under 2018

Senast uppdaterad:2019-04-03

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org