Du är här:
Dela

Rapport "Miljögifter i sediment och biota längs Bohuskusten och sediment i Göta älv"

Här presenteras resultaten från de miljögiftsundersökningar som genomförts i sediment (2018)

Senast uppdaterad:2019-04-02

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org