Du är här:
Dela

Undersökning av kvicksilver i fisk från Mjörn 2013

Provtagning och analys av abborrar 2012 visade att kvicksilverhalten i abborrar från två stationer i Mjörn låg över gränsvärdet 0,5 mg/kg medan kvicksilverhalten på abborrar från Anten låg tydligt under gränsvärdet. Beslut togs i Anten-Mjörnkommitten att ta nya prover i Mjörn under hösten 2013

Baserat på resultatet av undersökningen 2012 samt förslag framförda av Mjörns FVO utförs undersökningen enl nedan:

Provtagningsplatser:

  • Piren vid Säveåns mynning i Mjörn
  • Vid Solveden
  • Hjällsnäsområdet (ny punkt)
  • Brobackaviken (ny punkt, nära utloppet från Anten)

Fiskarter:

  • Abborre – för att jämföra med förra årets resultat
  • Gös – högre upp i näringskedjan, fiskas mycket och fås ofta tillsammans med abborre
  • Gädda – för att jämföra med den limnologiska undersökningen 2008 då gäddor togs på 2 stationer (utanför Säveåns mynning och utanför Sjövik)

Länk till rapporten Pdf, 206.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökningen utförs i samarbete mellan Anten-Mjörnkommitten, Mjörns FVO och Göta älvs vattenvårdsförbund

Senast uppdaterad:2013-12-15

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org