Du är här:
Dela

Utökad provtagning av metaller i Nordre älv

Under januari-april 2013 utförs utökad provtagning av metallhalter i vatten i Nordre älv

Då man inom förbundet sett toppar av förhöjda metallhalter i Nordre älvs vatten vintertid under flera år kommer de ordinarie provtagningarna kompletteras med ytterligare två punkter. Detta för att försöka hitta vad som kan vara källan.

Senast uppdaterad:2013-01-31

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org