Du är här:
Dela

Vattendragskontroll för 2016

Nu är vattenvårdsförbundets rapport över vattendragskontrollen för 2016 klar. Här redovisas resultaten från samtliga undersökningar som utförts och/eller redovisats av vattenvårdsförbundet under 2016.

Senast uppdaterad:2017-12-21

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org