Du är här:
Dela

Vattenvårdsförbundets årsmöte 2019 hålls på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv tisdagen den 9 april
kl. 9-13:30

Senast uppdaterad:2019-03-20

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org