Du är här:
Dela

Vattenvårdsförbundets årsmöte för 2011 hålls i Vänersborg den 13 april

Årets förbundsmöte äger rum den 13 april på Vargön Alloys AB i Vänersborg. Förbundets alla medlemmar och andra intresserade bjuds in.

Program

09.00   Johan Svensson, VD på Vargön Alloys AB, hälsar alla
           välkomna

09.15   Inledning av vattenvårdsförbundets ordförande
           Cecilia Dalman Eek

09.30   Förbundsmöte enligt särskild föredragningslista

10.00   Kaffepaus

10.30   Vad hände i Östersund? Rickard Johnson, VA-chef i
           Östersunds kommun

11.15   Bensträckare

11.30   Vattenmiljön under 40 år, Hans Oscarsson,
           Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt/
           Länsstyrelsen i Västra Götalands län

12.00   Lunch

13.00   Studiebesök på Vargön Alloys AB

14.00   Styrelsemöte (enbart styrelsen) enl. särskild dagordning

   

Senast uppdaterad:2011-03-10

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org