Du är här:
Dela

Presentationer från vattenvårdsförbundets årsmöte den 13 april nu på hemsidan

Nu ligger samtliga presentationer från föredragen som hölls på vattenvårdsförbundets årsmöte den 13 april 2011 på hemsidan.
Senast uppdaterad:2011-06-20

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org