Du är här:
Dela

Mätstationer

Vattenkvaliteten i Göta älv övervakas kontinuerligt vid sju fasta mätstationer från Skräcklan (Vänerns utlopp) i norr till Lärjeholm i söder för att följa utvecklingen mellan de stickprov som analyseras. Mätvärden för turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt), temperatur, pH, redoxpotential (syra/basförhållande), syrehalt och färgtal kan indikera utsläpp eller annan påverkan. Dessutom finns möjlighet att vid behov komplettera stationer med mätningar av blå-gröna alger och klorofyll. Mätstationerna ger tillsammans med meddelanden om utsläpp möjligheter att stänga vattenintagen nedströms innan det förorenade vattnet når dit. Mätstationerna kan skicka ut larm via mail eller SMS vid onormala förändringar och vattenvårdsförbundets medlemmar kan se kurvor och resultat på webben med max 15 minuters fördröjning.

Uppkoppling till vattenverket Alelyckan

För mätstationerna i Älvabo, Garn, Södra Nol, Surte (där vattenskyddsområdet för Göta älv börjar) och vid Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm finns dessutom uppkopplingar till övervakningssystemet för vattenverket Alelyckan. Den uppkopplingen innebär att mätdata hela tiden överförs direkt till kontrollrummet på Alelyckan, där de används som underlag för intagsstängningar.

Analys av E. coli-bakterier
I Lärjeholm och Garn finns även ett automatiserat analysinstrument som två gånger per dygn analyserar E. coli som indikatorbakterier för färsk avföringspåverkan. Svarstiderna för denna tillämpning är 12 timmar och analyserna ger därför ett betydligt bättre underlag för intagsstängning än traditionella analyser med svarstider 18 timmar plus transporttid.


Mätstationer

Parametrar

 • Skräcklan
 • Gäddebäck
 • Älvabo
 • Garn
 • Södra Nol
 • Surte -ägs av Göteborg Stad
 • Lärjeholm -ägs av Göteborgs Stad
 • Konduktivitet (Cond)
 • Färgtal (Farg)
 • Syremättnad i % (ODO_pctplus_pct)
 • Syrehalt i mg/l (ODO_conclus_mg_L)
 • Turbiditet (Turbidity_FNU)
 • Temperatur (Temp_C)
 • pH (pH)
 • Redox-potential (Orp_mV)


  

 

 Mätstationen vid Garn
 Bild: Marcus Gjertz

Senast uppdaterad:2020-08-11


Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk för åtkomst till rådata från mätstationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mätvärden från fasta mätstationer som tidigare nåddes via Stormcentral nås nu via länken ovan. För mer info eller export av data kontakta kansliet.

  

Karta över mätstationerna

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org