Du är här:
Dela

Program för Göta älv

Programlagd kontrollverksamhet i Göta älv

 
Månatlig stickprovstagning:

  • På uppdrag av Naturvårdsverket provtar SLU enligt delprogrammet "Flodmynningar" vid Trollhättan, Nordre älv Gullö (tidigare Ormo) och Alelyckan (Lärjeholm). Fr o m 1996 ansvarar förbundet tillsammans med Vänerns vattenvårdsförbund för provtagningen vid Vargön. 
  • vid Garn och Stenpiren undersöks totalkväve och totalfosfor.
  • vid Lärjeholm (ingår i driftrutinen för Kretslopp och vatten, Göteborg).
  • vid Älvabo, utloppet av Slumpån och vid Surte utförs mikrobiologiska undersökningar sex gånger per år.
  • vid Älvsborgsbron (ingår i programmet för Bohuskustens vattenvårdsförbund).
  • vid Lärjeholm och Nordre älv Gullö (tidigare Ormo) undersöks transport av torrsubstans och glödgningsrest.

Kontinuerlig övervakning i 7 fasta kontrollstationer längs älven.

Senast uppdaterad:2018-11-19

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org