Du är här:
Dela

Pågående specialundersökningar

Nedan redovisas samtliga pågående/planerade specialundersäkningar.
Vid färdigställande av rapport publiceras den under fliken rapporter.

  • Limnologisk undersökning av Rådasjön och Landvettersjön
    (2021)

  • Bottenfauna vid 8 lokaler (6 i Göta älv, 1 i Nordre älv och 1 i Mölndalsån)
    (Planeras 2022)

  • Miljögifter i sediment vid Dösebacka och Röda sten/Tångudden
    (Planeras 2023)


Senast uppdaterad:2021-06-22

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org