Du är här:
Dela

Pågående specialundersökningar

Nedan är samtliga pågående specialundersäkningar.
Vid färdigställande av rapport publiceras den under fliken rapporter.

 • Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn
  (2018)

 • Undersökning av transport av torrsubstans och glödgningsrest vid Lärjeholm och Gullö (Nordre älv)Ormo
  (Årligen)

 • Miljögifter i sediment vid Dösebacka och Röda sten/Tångudden
  (2018)

 • Bottenfauna vid 8 lokaler ( 6 i Göta älv, 1 i Nordre älv och 1 i Mölndalsån
  (2017/2018)

 • Mikroplast Vargön med Vänerns vvf (ingår i projekt mikroplast i de 4 stora sjöarna, Örebro universitet)
  (2017)

 • Dricksvattenämnen (EU:s prioämnen, särskilt förorenande ämnen, bekämpningsmedel & parasiter) vid Vargön med Vänerns vvf och i egen regi vid Älvsborgsbron.
  (2017)

 • Extra provtagning av fosforparametrar (fosfatfosfor+partikulärt fosfor) vid sex lokaler i Göta älvs tillflöden på uppdrag av Göta älvs vattenråd
  (2017)


Senast uppdaterad:2018-11-29

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org